รองเลขาธิการ ส.ป.ก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สำนักงาน ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์ และมอบนโยบายเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สำนักงาน ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์ และมอบนโยบายเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมอบนโยบาย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โอกาสนี้ นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. นางอาทิตยา พองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และมอบดอกไม้แสดงความยินดี ณ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Related posts