แม่ฮ่องสอน-ร่วมพลังบวร ปันนำใจ พี่น้องชาวมุสลิมแม่ฮ่องสอน มอบถุงปันสุขดูแลพระสงฆ์ขณะกักตัวในวัดอัมราวาส อ.แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน-ร่วมพลังบวร ปันนำใจ พี่น้องชาวมุสลิมแม่ฮ่องสอน มอบถุงปันสุขดูแลพระสงฆ์ขณะกักตัวในวัดอัมราวาส อ.แม่สะเรียง

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มัสยิดญามีอาตุลอิสลาม โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบถุงปันสุข จำนวน 40 ถุง และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ที่อยู่ในระหว่างกักตัว จำนวน 16 รูป ณ วัดอัมราวาส ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบให้กับผู้กักตัวชุมชนในเวียงอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีนายชัชวาล บังวัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง หมู่ที่ 12 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดให้มีความเหมาะสม เป็นสถานที่กักกันตัวสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลมาดูแลประจำ รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปรากฎไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ รายที่ 456 ในวัดอัมราวาส ในวันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ มีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงใน ต.แม่สวด ภายหลังพบผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยยืนยัน จากนั้นในเวลาต่อมา ปรากฎไทม์ไลน์พระสงฆ์ในวัดติดเชื้อ จึงได้ประกาศปิดพื้นที่บริเวณวัดตามมาตรการควบคุมโรค ตั้งแต่ 12 – 24 กันยายน 2564
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ่งสอน 081-9503127

Related posts