พังงา-คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาขยะล้น

พังงา-คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาขยะล้น

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม จังหวัดพังงา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย เทศบาลเมืองพังงา, เทศบาลเมืองตะกั่วป่า, อบต.เกาะยาวน้อย, เทศบาลตำบลพรุใน, เทศบาลตำบลคุระบุรี, เทศบาลตำบลท้ายเหมือง และเทศบาลตำบลลำแก่น ปัจจุบันจังหวัดพังงา มีปริมาณขยะจำนวน ๑๔๒.๖๗ ตันต่อวัน โดยในปี ๒๕๖๓ มีปริมาณขยะทั้งสิ้นจำนวน ๘๕,๗๒๔.๐๔๓ ตัน ทำให้มีปัญหาขยะล้นไม่มีพื้นที่ทิ้งขยะ โดยเฉพาะพื้นที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองพังงา ที่ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา พื้นที่ทิ้งขยะเต็ม และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗ กลุ่ม และท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา จัดทำรายละเอียดประกอบข้อกฎหมาย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
ขอบคุณภาพข่าว ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

Related posts