ลำพูน – กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (ชมคลิป)

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังวัด ล.พ. (ท.) พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง และ ผู้นำชุมชน ฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (ถุงยังชีพ, แอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ) ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตามโครงการขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ และเกิดความตระหนักรู้ยิ่งขึ้น

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts