ผบ.ฉก.นราธิวาส ลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจแนวช่องทางธรรมชาติ สั่งคุมเข้มตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย การ์ดห้ามตก !! ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภัยแทรกซ้อนในพื้นที่

ผบ.ฉก.นราธิวาส ลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจแนวช่องทางธรรมชาติ สั่งคุมเข้มตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย การ์ดห้ามตก !! ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภัยแทรกซ้อนในพื้นที่

 

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจสอบพื้นที่ ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-มาเลเซีย ตลอดแนวลำน้ำสุไหงโก-ลก และตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างฐานปฏิบัติการถาวร พร้อมทั้งกำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติ ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย

อีกทั้งสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส การ์ดห้ามตก ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ตลอดจนให้หน่วยบูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโควิด-19 และเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนต่อความมั่นคงชายแดนในทุกมิติ รวมถึงการเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศไทยโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตาม กำกับดูแล การปฏิบัติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ของชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 (ร้อย.ปชด.ที่ 2 ) โดยชุดป้องกันชายแดน จัดกำลังเสริมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเฝ้าระวัง ตลอดตะเข็บชายแดน อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และ อำเภอแว้ง เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน รวมทั้ง ติดตามความคืบหน้า ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างฐานปฏิบัติการถาวร ในการนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มอบความห่วงใย มอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้กับ กำลังพลชุดปฎิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts