ส.ป.ก.ร่วมติดตามการตรวจราชการนายกรัฐมนตรีและคณะ พื้นที่อุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

ส.ป.ก.ร่วมติดตามการตรวจราชการนายกรัฐมนตรีและคณะ พื้นที่อุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.20 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) พร้อมด้วย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย ของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งพบปะประชาชนและมอบปัจจัยทางการเกษตรให้แก่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย พื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยท่านได้มอบสิ่งของ ถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน ณ ตำบลวังใหญ่ ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
สืบเนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย และส่งผลมีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่ปริมาณมาก ประกอบกับอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถินจังหวัดลำปาง มีปริมาณน้ำเกินระบบกักเก็บไหลล้นอาคารระบายน้ำล้น ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนของจังหวัดสุโขทัย รวม 9 อำเภอ 69 ตำบล 400 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 17,645 ครัวเรือน
ซึ่งคาดว่าพื้นที่โดยรวมจะได้รับผลกระทบ 210, 420 ไร่

Related posts