ปทุมธานี -อบต.คลองควาย เปิดรับสมัครลงเลือกตั้ง ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.และผู้ที่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.คลองควาย(วันแรก)คึกคัก (ชมคลิป

ปทุมธานี -อบต.คลองควาย เปิดรับสมัครลงเลือกตั้ง ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.และผู้ที่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.คลองควาย(วันแรก)คึกคัก
******************************

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บรรยากาศการรับว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย (วันแรก)และเมื่อตั้งแต่เวลา 08.30 น.มีว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย มากันตั้งแต่เช้า


เช่น นายสมศักดิ์ จันทร์ศรี (อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย) ว่าที่ผู้สมัครสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ทีมกลุ่มรวมพลัง และนายยอด ภู่เฉลิมตระกูล(อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย) ว่าที่ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ทีมกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น และมีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ทั้ง 2 ทีม โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำให้ความรู้แก่ว่าที่ผู้สมัครฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ว่าที่ผู้สมัครนายกฯจับลำดับหมายเลข นายสมศักดิ์ จันทร์ศรีได้หมายเลข 2

นายยอด ภู่เฉลิมตะกูลได้หมายเลข 1 ในส่วนการสมัครว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายแต่ละทีมสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย มีผู้ใช้สิทธิ์ 4,900 คน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่ ประกอบด้วย หมูที่ 1-8 ตำบลคลองควาย และหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย ในวันที่ และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญตำบลคลองควายทุกท่านที่มีสิทธิ์เหลือตั้งอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยพร้อมเพียงกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.อย่านอนหลับทับสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆ และเลือกคนดีมาพัฒนา ตำบลคลองควายให้ดีต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts