ตาก – ชาวอำเภอแม่สอดพร้อมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ตาก – ชาวอำเภอแม่สอดพร้อมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ณ เอ็มวัน นิสสันแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชาย ไตรทิพชาติสกุล นายอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เยี่ยมชมการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี คณะกรรมการกิ่งกาชาดและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชากอำเภอแม่สอด ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้ออกรหัสสำหรับโครงการฯ คือ 0J0414 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่) โดยสมาชิกเครือข่ายและผู้บริจาคโลหิตสามารถแจ้งรหัสดังกล่าวแก่หน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อนับจำนวนยูนิตรวมเข้าโครงการบริจาคโลหิต 85,000 ยูนิต ต่อไป …//
ภาพ/ข่าว : วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts