ตาก – หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9

ตาก – หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9
ที่วัดแม่ตาวกลาง หมู่ 5 อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชาย ไตรทิพชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดศาสนสถาน โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อสม. จิตอาสา เข้าร่วมร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าทำกิจกท่ามกลางความเข้มงวดการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จากนั้นเป็นพิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการทำความสะอาดศาสนสถาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการมอบหมายงานไว้ก่อนหน้าแล้ว
โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ภายในวัดแม่ตาวกลาง ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ในโอกาส วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยทุกคนพร้อมใจกันแต่งเครื่องแบบจิตอาสา ตาม พระราชปณิธาน ล้นเกล้า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วย
//////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts