พรรคเสรีรวมไทยประชุมจัดตั้งตัวแทนเขตเลือกตั้งที่ 21บางนา-พระโขนง

พรรคเสรีรวมไทยประชุมจัดตั้งตัวแทนเขตเลือกตั้งที่ 21บางนา-พระโขนง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา ณ.ที่ทำการชุมชนมหาสิน กทม.ผมพิสิษฐ์ ศิริอริยาพร(เฮ้าส์) ว่าที่ผู้สมัคร สส เขต21 บางนา-พระโขนง คุณสุชีพ อุดมจิต ประธานชุมชนมหาสินและคุณอดุลย์ เนียนทะศาสตร์ ประธานชุมชนแสนสุขที่เอื้อเฟื้อสถานที่และร่วมจัดประชุมตั้งตัวแทนเขตเลือกตั้งที่ 21และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์งานครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานพรรคเสรีรวมไทยทุกท่านที่ช่วยดำเนินการทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น
พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพให้กับสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยจากชุมชนพึ่งทรัพย์ ชุมชนแสนสุข ชุมชนพูนสิน ชุมชนผ่องพลอย(ลาซาล50)จำนวน150ชุด

Related posts