กิจกรรมโครงการน้ำใสไร้ยุง คืนสู่ชุมชน เสนานิเวศน์ 1

กิจกรรมโครงการน้ำใสไร้ยุง คืนสู่ชุมชน เสนานิเวศน์ 1เมื่วันพุธที่13 ตุลาคม 64 เวลา 10.00 น.ว่าที่ ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกิจกรรม” น้ำใสไร้ยุงคืนความสุขสู่หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1″ โดยมีพลอากาศโท.นิยม นาคนคร ประธานชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 เป็นผู้จัดการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมของสวนสุขภาพโดยเฉพาะในบึงสวนน้ำของหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 โดยมีกิจกรรมดังกล่าวคือ 1,การจัดกิจกรรมทำน้ำหมัก ชีวภาพโดยไม่ใช้กากน้ำตาลเป็นสารตั้งต้นซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นเพียงแค่ 3 วันก็จะได้น้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ในการนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆให้กับพี่น้องชาวชุมชนในเขตลาดพร้าว

2, กิจกรรม ปรับสภาพสวนน้ำภายในสวนสุขภาพหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ด้วยการฉีดพ่นน้ำ ผสมน้ำยาชีวภาพ และเท ผลิตภัณฑ์ Ber-Grenn ผสมรดน้ำจำนวน 5,000 ลิตร ทำการฉีดพ่นภายในบ่อน้ำ ของหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 กิจกรรมที่จัดในวันนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ในวันคล้ายวันสวรรคตเวียนมาบรรจบครบ 5 ปีเพื่อสืบสานพระปณิธานในการดูแลและรักษาแหล่งน้ำตลอดจนสิ่งแวดล้อมเลยต้องขอขอบคุณบริษัท BCI International ประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โดยคุณสุกัลยา ชาญ กก.ผจก.และนาย ปรีดี นักงาน ปธ.อสส.เขตลาดพร้าวและปธ.ทสม.กทม ตลอดจนสมาชิก ทสม. และอสส.066 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น กล่าวว่าหลังจากกิจกรรมในวันนี้ทางบริษัท BCI จะนำตัวอย่างน้ำก่อน ทำกิจกรรมและหลังทำกิจกรรมไปทำการตรวจห้องแล็บและดูค่าคุณภาพของน้ำต่อไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยจำนวนระยะเวลาน่าจะประมาณ 2 เดือนเพื่อให้เห็นผลชัดเจน นอกจากนี้จะมีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการทำน้ำชีวภาพชนิดเร่งด่วนใช้เวลา 3 วันให้กับชุมชนที่สนใจโดยจะมีวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอบรมผู้นำชุมชนในการเข้าไปดำเนินการตามชุมชนดังกล่าวเพื่อลดปัญหาไข้เลือดออกและปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเขตลาดพร้าวทุกชุมชนอีกด้วย

Related posts