เลขาธิการ สำนักงาน กศน. ประธานในพิธีรับมอบหนังสือ เพื่อส่งมอบให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีในสังกัด กศน.

เลขาธิการ สำนักงาน กศน. ประธานในพิธีรับมอบหนังสือ เพื่อส่งมอบให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีในสังกัด กศน.

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ประธานในพิธีรับมอบหนังสือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยมีนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารส่วนกลางในสำนักงาน กศน. ร่วมในพิธีรับมอบหนังสือ จำนวน 120 ชุด ประกอบด้วย หนังสือพรภิรมย์รัตนกวีศรีอยุธยา, หนังสือสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน, ลูกลิงเข้าใจโควิดละนะ, ราชสีห์ขนปุยหนูจี๊ดตัวจ้อย โดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ส่งมอบหนังสือดังกล่าวฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพแก่ เด็ก นักศึกษา และประชาชนให้สามารถรู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ ในสถานการณ์โควิด สามารถดูแลตนเองและบุคคลใกล้ชิดให้ห่างไกลจากโรคภัย และเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. จะเป็นผู้คัดแยกหนังสือส่งมอบให้กับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีในสังกัด กศน. ต่อไป

//เจนกิจ นัดไธสง
บรรณารักษ์ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม /ข่าว
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ ปชส. กศน. /ภาพ

Related posts