อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา เตรียมแผนเปิดเมืองรับการท่องเที่ยว ตามแนวทางเปิดประเทศ เฟส3

อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา เตรียมแผนเปิดเมืองรับการท่องเที่ยว ตามแนวทางเปิดประเทศ เฟส3

วันนี้ (14 ตุลาคม 64) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 48/2564 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ที่ตั้ง เพื่อติดตามและทบทวนมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ตามแผนเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดฯ อยู่ในเฟส 3 ที่จะเริ่มในเดือนธันวาคม 2564
โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลคม 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 108 ราย รักษาหายแล้ว(วันนี้) 230 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 28,824 ราย รักษาหายสะสม 26,639 ราย เสียชีวิตสะสม 338 ราย ในส่วนความก้าวหน้าการจัดสรรวัคซีน Moderna อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้จองวัคซีนโมเดอร์นากับสภากาชาดไทย จำนวน 14,000 โดส ได้รับอนุมัติ 7.500 โดส/ 3,750 คน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม โดยเน้นกลุ่มผู้พิการ ติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ในส่วนหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามรูปแบบ On-site ภาคการเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ โดยให้โรงเรียนจัดทำข้อเสนอโครงการต่อต้นสังกัด ไปยังศึกษาธิการจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ จากสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองที่ยินยอมให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 44,942 คน จากทั้งหมด 60,911 คน ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรวัคซีนล็อตแรกแล้ว จำนวน 22,000 โด๊ส สำหรับครูและบุคลากรที่ประสงค์รับวัคซีน 93% โดยตั้งเป้าหมายฉีดให้ครูและบุคลากรให้ครบ 100%
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ตามแผนเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดฯ จัดอยู่ในเฟส 3 ที่จะเริ่มในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็นว่า ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร รถตุ๊กๆ เรือโดยสาร มีความพร้อมโดยได้รับการฉีดวัคซีนครบโด๊สแล้ว 100% จึงขอเสนอให้เตรียมเปิดเมืองเร็วขึ้นเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ร่วมหารือกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการเปิดเมืองให้ปลอดภัย เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ในครั้งต่อไป

สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts