“จุดบริการประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. ยังคงให้บริการประชาชน พร้อมร่วมทำความสะอาดบริเวณชุมชนเนิน เอฟ เอ็ม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย” (ชมคลิป)

“จุดบริการประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. ยังคงให้บริการประชาชน พร้อมร่วมทำความสะอาดบริเวณชุมชนเนิน เอฟ เอ็ม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”

จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงดึกวันที่ 12 ต.ค.ในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เป็นต้นมา กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนได้มันท่วงที จนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงของการบรรเทา เพื่อช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ตั้งศูนย์บริการประชาชน บริเวณแยกโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนเนิน เอฟ เอ็ม

ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 300 หลังคาเรือน ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดชุดแพทย์สนามเคลื่อนที่ดูแลเบื้องต้น ชุดช่างซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ตรวจเช็คสภาพและซ่อมจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยในช่วงเวลา 13.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี จัดกำลังพลร่วมทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว และในช่วงเย็น รถครัวสนามเคลื่อนที่ จากศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จะประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts