ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้านรวมโชคเพื่อตรวจดูสาธารณูปโภค ตามการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำภายในเขตลาดพร้าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 64 เวลา 18:00 น.ว่าที่ ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนาย ปรีดี นักงาน ปธ.อสส.066 และนาย เฉลิมพล จินตนพันธุ์ อดีตประธานสภาเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้านรวมโชคเพื่อตรวจดูสาธารณูปโภค ตามการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำภายในซอย 21 จากการลงพื้นที่พบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะดับจำนวน 4 ดวง จึงได้ประสานงานการไฟฟ้านครหลวง( สาขานวลจันทร์) เพื่อเร่งรัดเข้าดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ได้รับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนภายในชุมชนหมู่บ้านรวมโชคในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพถนนทางเท้าที่ต้องใช้สอยร่วมกันและสามารถที่จะอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัย และเสริมสร้างความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีพี่น้องประชาชนต้องการเพิ่มกล้อง CCTV เนื่องจาก ซอยดังกล่าวมีผู้ใช้สอยออกกำลังกายในเวลาเช้าและช่วงเย็นเป็นจำนวนมากจำนวนกล้องวงจรปิดไม่เพียงพอเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้ จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มจุดติดตั้งกล้อง CCTV ต่อไป

Related posts