ทรภ.1 เน้นย้ำ ต้องปฎิบัติหน้าที่ ให้สมกับคำว่า “พี่ใหญ่แห่งท้องทะเล”

ตามที่ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบนโยบายให้ ผู้บังคับบัญชาในลำดับรองลงมา และฝ่ายอำนวยการ ของทัพเรือภาคที่ 1 ทำการตรวจความพร้อมของเรือ โดยไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้า ( Surprise check ) และได้เน้นย้ำ กองเรือปฎิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 ต้องพร้อมปฎิบัติภารกิจตลอด 24 ชม.

 


วันที่ 19 ต.ค.64 พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการ ทัพเรือภาคที่ 1 ทำการตรวจความพร้อมของเรือ จำนวน 2 ลำ โดยไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้า ( Surprise check ) ได้แก่ เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงสัตหีบ
โดยได้เน้นย้ำ ผู้บังคับการเรือ ในเรื่อง การอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน และพร้อมให้การช่วยเหลือ ดูแล พี่ น้อง ประชาชน ในทะเล เมื่อมีภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สมกับ นามเรียกขาน ที่ว่า “พี่ใหญ่แห่งท้องทะเล” ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรือทั้ง 2 ลำ มีความพร้อมในการปฎิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี รายงาน 0909535645
ภาพ : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
ข่าว : กองเรือปฎิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1

Related posts