สภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย ลงนามส่งเสริมอาชีพขนส่งสินค้าให้กับสมาชิก

สภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย ลงนามส่งเสริมอาชีพขนส่งสินค้าให้กับสมาชิก

วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่สถานีขนส่งพุทธมณฑลสาย 5 ดร.ศุภชัย แก้วศิริ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วยคุณเกษม วชิระเจริญวงศ์ เลขาธิการสภาฯ คุณอรุณัฐ ปุณยกนก ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง คุณพวงเพ็ญ แสงเพชร ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
คุณสาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือส่งเสริมอาชีพด้านการขนส่งสินค้า ให้กับสมาชิกสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย กับบริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส 2020 จำกัด โดย ดร.ชุมพล สายเชื้อ คุณทรงฤทธิ์ อมรวิกัยกุล
และ สมาคมนักธุรกิจอาเซียน
โดย ดร.บัญญัติ บุญญา คุณณภัค วรจิรปัญชญา

ดร.ศุภชัย เปิดเผยว่า เป็นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพด้าน
การขนส่งสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมระหว่างกันโดยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างภาคีเครือข่ายของสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย
และ บริษัท BS Express 2020 จำกัด และสมาคมนักธุรกิจอาเซียน
เข้าด้วยกัน

ยังเป็นการให้ความอุดหนุน ช่วยเหลือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย ซึ่งครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ร่วมพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Related posts