นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการสร้างการรับรู้ การเตรียมความพร้อมกำลังคน และอุปกรณ์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ประจำปี 2564

นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการสร้างการรับรู้ การเตรียมความพร้อมกำลังคน และอุปกรณ์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ประจำปี 2564

 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการสร้างการรับรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมฯ

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผุ้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในห้วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม จังหวัดนราธิวาสจะอยู่ในช่วงของฤดูฝน และต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นทีเสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้หากมีฝนหนักในพื้นที่ ประกอบกับดินอุ้มน้ำจากการที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขึ้นได้

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมอยากให้ประชาชนดูแลตนเอง และเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย สำคัญคือติดตามการพยากรณ์อากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หรือสามารถโทรแจ้งเหตุหรือรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยตนเอง ทางหมายเลข 1784 “ปภ.รับแจ้งเหตุ” ซึ่งสามารถเป็นหูเป็นตาหากเกิดภัยในพื้นที่ จะได้แจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงที และเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยค้นหา line id ชื่อ @ 1784DDPM

สำหรับการทำงานของระบบ Line “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” แจ้งเตือนภัยแบบ Real Time แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การรับแจ้งเหตุ และการส่งข้อมูลแก่ประชาชน โดยในฟังก์ชั่นการรับแจ้งเหตุ เมื่อมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาผ่านช่องทางไลน์ ระบบจะทำการคัดแยกประเภทเหตุสาธารณภัยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ซึ่งข้อมูลจะส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุทันที โดยสามารถแจ้งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายและรายละเอียดต่างๆ ของเหตุการณ์ เช่น ภาพเหตุการณ์ ตำแหน่งที่เกิดเหตุ ส่งถึงเจ้าหน้าที่ ปภ.ในพื้นที่แบบ Real Time รวมถึงยังสามารถติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และแชทสอบถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุได้โดยตรง

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts