ตาก-แถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2021”

ตาก-แถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2021” ระหว่างวันที่ 2- 6 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กทม.
นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2021” โดยมี นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ นางสาวหทัยรัตน์ คีรีวัลย์ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม การแถลงข่าว ที่ห้องจันผา โรงแรมตากอันดามัน รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยสำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีพาณิชย์จังหวัดตากเป็นเจ้าภาพกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2021” ณ ลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2- 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตาก และอีก 16 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศหรือต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญณีและเครื่องประดับภาคเหนือ ให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
สำหรับภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคเหนือ กว่า 40 คูหา พร้อมทั้งการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ ด้วยเครื่องประดับและอัญมณี จากนางแบบมืออาชีพ การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นประจำทุกวันตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ คาดว่า การจัดงานดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือให้กระเตื้องขึ้นได้ และจะมียอดในการจำหน่ายสินค้าสูงถึง 7.5 ล้านบาทโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจ ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น สวยงาม มีมูลค่าแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเหนือ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2021” ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมโทร 055-511049 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก //////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts