ปทุมธานี-แพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมลงพื้นที่โครงการโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลฝุ่นจิ๋ว รับผลกระทบจากเหมือง จ.ลำพูน (ชมคลิป)

ปทุมธานี-แพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมลงพื้นที่โครงการโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลฝุ่นจิ๋ว รับผลกระทบจากเหมือง จ.ลำพูน
************************

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดโครงการโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ที่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และครบรอบ 34 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในปี 2564 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและระบบหายใจ และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Center of Excellence for Allergy, Asthma and Pulmonary Diseases : TU-CAAP) ประธานโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่า

การจัดโครงการ โรงเรียนปลอดภัยห่างไกลฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เนื่องจากแถวอำเภอลี้ ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM เพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นลักษณะภูเขาการระบายอากาศไม่ดีชาวบ้านในชุมชนมีการทำเหมืองแร่ถ่านหิน ทำให้มีคนไข้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุได้รับผลกระทบเยอะ เช่นมีโรคทางเดินหายใจ โรคปอดอุดตัน ทางทีมแพทย์ได้ลงพื้นที่สำรวจมาแล้ว พบว่าพื้นที่แถวนั้นเป็นโครงการพระราชดำริ เราจึงได้ทำโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ลักษณะของโครงการนี้ต้องการทำเป็นโครงการที่ยั่งยืนและสร้างความฉลาดรู้ในการดูแลสุขภาพ นอกจากจะให้ดูแลสุขภาพแล้วอยากให้ชุมชนนี้ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสุขภาพในลักษณะนี้คือ 1.ไปสำรวจพื้นที่และคุยกับชาวบ้านชุมชนและโรงพยาบาลใกล้เคียง 2. คือกิจกรรมวันที่ 10- 11- 12โดยวันที่ 10 จะให้ความรู้กับผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนวันที่ 11 จะเป็นการตรวจสุขภาพทั้งหมดจำนวน 1,000 คน

โดยที่ทางเราจะเน้นตรวจที่เด็กและผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่ากลุ่มสุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบเยอะคือ 1 เด็ก 2 ผู้สูงอายุ โดยนำชาวบ้านที่อยู่ในตำบลเหล่านี้ที่มีผลกระทบเรื่องปัญหาทางเดินหายใจต้องมาตรวจ โดยลักษณะการตรวจจะเน้นเรื่องโรคทางเดินหายใจ ทดสอบภูมิแพ้ ทดสอบสมรรถภาพทางปอด รวมทั้งมีการเอกซเรย์ปอดด้วย ส่วนยาที่นำไปจะจ่ายให้ฟรี และสร้างเครือข่ายให้กับโรงพยาบาลลี้ ถ้ามีคนไข้มีโรคเรื้อรังเกี่ยวกับทางเดินหายใจจะส่งไปให้เขา คือ 1 คัดกรองปัญหา 2 รักษาเบื้องต้น 3 คือสร้างโรงเรียนปลอดฝุ่นเนื่องจากมีฝุ่น PM 2.5 เยอะมาก ชาวบ้านหรือเด็กหรือคนแก่จะต้องมีพื้นที่ปลอดฝุ่นถ้าเขายังอยู่ในชุมชนนั้นจะได้รับผลกระทบ โรงเรียนปลอดภัยห่างไกลฝุ่นจิ๋ว มีลักษณะปรับทัศนียภาพรวมทั้งลักษณะห้องให้เป็นห้องที่ปลอดฝุ่น ซึ่งมีการโฟกัสไปยังวิศวกรที่อยู่ภาคเหนือช่วยออกแบบดีไซน์ห้องให้ ต่อจากนั้นเราจะได้ทำห้องเรียนปลอดฝุ่นกัน

โดยลักษณะของห้องเรียนปลอดฝุ่น คือจะต้องเป็นระบบปิดมีเครื่องฟอกอากาศ ถ้ามีคนเยอะๆ เราจะให้กลุ่มเพราะบางเหล่านี้เข้าไปอยู่ในห้อง คือลักษณะของโครงการที่ทำโดยทีมงานของเรา รวมทั้งจะทำการวิจัยไปด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวม ซึ่งมีการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง เราต้องการเน้นความยั่งยืน ด้วยการสร้างแฟลตฟอร์มเกิดการแก้ปัญหา ไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบ กิจกรรมจะเน้นผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมและมีการตื่นตัวมากขึ้น มีการตรวจคัดกรองภาวะติดบุหรี่เพราะว่าผลกระทบจาก PM 2.5 ที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดมาจากเรื่องเผาป่าและการสูบบุหรี่สูบยาเส้น ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน เราใช้วิธีบอกต่อ

ตอนนี้ได้ทำหนังสือขอสนับสนุนไปยังภาคเอกชนที่มีกำลังทรัพย์ รวมถึงตอนนี้มีผู้บริจาคมาบ้างแล้วอย่างเช่น พระที่เป็นคนไข้ของหมอเองส่วนใหญ่จะใช้วิธีบอกต่อกันไป ส่วนของเจ้าใหญ่ ๆ ยังไม่มีการตอบมา ตอนนี้ใช้เงินของชมรมของผู้ป่วยโรคหืดหอบไปก่อน แต่ถ้าหาเงินไม่ได้ค่อยนำเข้าไปเติม เพราะว่าเรารอไม่ได้เนื่องจากตอนนี้ค่า PM 2.5 กำลังพีคมากเพื่อจะได้รีบแก้ปัญหา โครงการนี้เป็นการเน้นความรู้ให้กับประชาชนชาวบ้านเขาตื่นตัวเนื่องจากไม่มีหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคนี้โดยตรง ได้ประสานไปทางโรงพยาบาลลี้ให้ส่งหมอมาดูงานทางนี้เรื่องโรคทางเดินหายใจเนื่องจากว่าที่นั่นเป็นโรงพยาบาลเล็กๆไม่มีหมอเฉพาะทางส่งการ โครงการครั้งนี้เราจะมีการตรวจเชิงลึก ถ้าตรวจที่โรงพยาบาลจะเสียครั้งละ 2,000 บาท แต่เราไปตรวจให้ฟรีการตรวจในเชิงลึกนั้นจะต้องทำหลายๆอย่างคนที่จะเข้ามาร่วมงานต้องตรวจทุกคนเพื่อลดความเสี่ยง

โรคภูมิแพ้ปกติตรวจยากอยู่แล้วโดยการตรวจเป่าลมหายใจออกในเรื่องระบบทางเดินหายใจ ฝุ่นละอองที่เกิดจากเหมืองแร่ถ่านหินจะวินิจฉัยได้ต้องเอกซเรย์ ซึ่งเรานำเอกซเรย์เคลื่อนที่เข้าไปเลยเพื่อให้เขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาจริงๆบางครั้งการให้ความรู้ไม่ได้ให้เขาเห็นเขาจะไม่สนใจ โรงเรียนปลอดภัยห่างไหลฝุ่นจิ๋วที่สร้างขึ้นในช่วงค่า PM เยอะๆจะได้เข้าไปอาศัยอยู่ในห้องนั้นจะได้มีความปลอดภัยหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นที่เซฟโซน ต้องมีปรับสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนชาวบ้านจะได้เข้ามาอยู่ตรงนั้นเมื่อมีปัญหาโรคทางเดินหายใจ คนที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าประชากรทั่วไป การไปสำรวจและแก้ปัญหาจะทำให้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้น จึงอยากเชิญชวนผู้ใจบุญ ถ้าใครสนใจร่วมบรจาค ชื่อชมรมผู้ป่วยโรคหืดหอบได้เลยเป็นกิจกรรมเพื่อต่อลมหายใจให้กับชาวบ้านอำเภอลี้และสร้างโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลฝุ่น สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ บัญชี ชมรมผู้ป่วยโรคหืดธรรมศาสตร์ โดยคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ธนาคารทหารไทย เลขที่ 050-2-37813-6 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 081-622-3269

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts