นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจ.นราธิวาสเป็นประธานประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส เน้นรณรงค์ฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 70 % จนสามารถเปิดโรงเรียน On-site อำเภอรือเสาะ เพิ่มอีก 8 โรง รวมทั้งหมดจากการประชุม 3 ครั้ง เป็น 36 โรง

นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจ.นราธิวาสเป็นประธานประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส เน้นรณรงค์ฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 70 % จนสามารถเปิดโรงเรียน On-site อำเภอรือเสาะ เพิ่มอีก 8 โรง รวมทั้งหมดจากการประชุม 3 ครั้ง เป็น 36 โรง

 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 49/ 2564 โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

ที่ประชุมนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายงานภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯโควิด-19 ในพื้นที่ เผยสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ ล่าสุดมีผู้ป่วยรายใหม่ลดลง เหลือประมาณ 39 ราย ส่วนอัตราการติดเชื้อจากการผลตรวจ ATK Active case finding ติดท๊อปใน 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอยี่งอ ศรีสาคร และบาเจาะ ตามลำดับ

ส่วนความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชากรเป้าหมายจังหวัดนราธิวาส วัคซีนเข็มที่ 1 ล่าสุด 51.59 % วัคซีนเข็มที่ 2 40.23 % วัคซีนเข็มที่ 3 2.47 % รวมเข็มที่ 1-3 จำนวน 758,482 โดส ซึ่งนอกจากมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังรณรงค์และเร่งฉีดวัคซีน ในกลุ่มเสี่ยง 608 หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และนักเรียน ด้วย ซึ่งจะต้องฉีดวัคซีนประชาชน อีกประมาณ 32,000ราย จึงจะครบตามเป้า 70%

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำ ฝากทุกอำเภอเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะอำเภอที่มียอดการฉีดวัคซีนน้อย เช่น อำเภอจะแนะ และเจาะไอร้อง และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์มาตรฐาน SHA ( Amazing Thailand Safety & Health Administration ) เพื่อเตรียมรับการเปิดเมือง เพื่อการันตีมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานให้บริการที่มีคุณภาพและสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่

โดยล่าสุดจังหวัดนราธิวาสมีการเปิดการเรียนการสอนแบบ ออนไซด์ ในโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน covid free setting แล้ว จำนวน 36 โรง ประกอบด้วยอำเภอรือเสาะ 26 โรง อำเภอเมือง 7 โรง อำเภอแว้ง 1 โรง อำเภอตากใบ 1 โรง อำเภอสุไหงปาดี 1 โรง สำหรับได้ผ่านวันนี้จำนวน 13 โรง อำเภอรือเสาะ 8 โรง คือ 1.โรงเรียนกศน.รือเสาะ สอนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2.โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สอนอนุบาล-ประถมศึกษา อยู่ตำบลรือเสาะ 3.โรงเรียนรือเสาะวิทยา สอนอนุบาล-ประถมศึกษา 4.วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดอำเภอรือเสาะ สอนอนุปริญญา อยู่ตำบลรือเสาะออก

5.โรงเรียนประชาพัฒนา 6.โรงเรียนพนาทักษิณ 7.โรงเรียนบ้านบาตง 8.โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สอนประถมศึกษา อยู่ตำบลบาตง 9.โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 10.โรงเรียนบ้านทรายขาว สอนประถมศึกษา 11.โรงเรียนนราธิวาส สอนมัธยมศึกษา อยู่ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส 12.โรงเรียนธารวิทยา สอนมัธยมศึกษา อยู่อำเภอสุไหงปาดี 13.โรงเรียนบ้านตอหลัง สอนประถมศึกษา อยู่ตำบลไพรวัล อำเภอตากใบ ขณะที่โรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ก็ๆได้เตรียมยื่นต่อคณะกรรมการฯ เพื่อการประเมินโรงเรียน ในการเปิดการเรียนการสอนแบบ ออนไซด์ แบบเต็มรูปแบบ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts