ชุมพร – จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.64

ชุมพร – จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.64

วันนี้ (5 ธ.ค. 64) เวลา 10.09 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ณ วัดพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งจังหวัดชุมพร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงบ้านพรุใหญ่ ดำเนินงานโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม บำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ สามเณร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts