สงขลาพบติดเชื้อโควิดใหม่ 311 ราย ดับ 1 รายดับสะสม 276 ราย ปิดโรงพยาบาสนาม ม.อ.หลังเตียงว่าง”เพียบ”

สงขลาพบติดเชื้อโควิดใหม่ 311 ราย ดับ 1 รายดับสะสม 276 ราย ปิดโรงพยาบาสนาม ม.อ.หลังเตียงว่าง”เพียบ”

 


วันนี้ 5 ธ.ค.64 ที่ จ.สงขลามีการตรวจคัดกรองเชิงรุกลงสู่ชุมชน เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการ ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในระดับ 300 รายต่อวัน แต่อยู่ในกลุ่มสีเขียวคือกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง ให้กักตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาลสนามเพื่อรอดูอาการ โรงพยาบาลสนามหลายแห่งปิดตัวไปแล้ว หากอาการรุนแรงจะเข้ารักษาในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลารายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม จำนวน 311 ราย ยอดรวมติดเชื้อสะสม 63,915 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 276 ราย เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1-2 เข็ม อาจจะสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงสูง ส่วนที่ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองและสีแดงนอนรักษาในโรงพยาบาลลดลงเหลือ 4,900 กว่าคน จำนวนผู้รักษาหายกลับบ้าน 58,500 กว่าคน


โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ปิดไปหลายวันแล้ว เนื่องจากเตียงว่างจำนวนมาก จึงส่งตัวผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองรักษาในโรงพยาบาล ม.อ. แทน เป็นสัญญาณที่ดีที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มสีเขียวคือมีอาการมาก มาจากได้รับวัคซีนร้อยละ 75 ยังเหลือประมาณร้อยละ 25 ยังไม่ได้รับวัคซีน
รายงานกลุ่มที่ตรวจพบติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดยังอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในพื้นที่ รองลงมากลุ่มคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน ห้างร้านและตลาด ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จะนะ เมือง สะเดา และ อ.สิงหนคร และกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังคือกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดระยะหลังพบติดเชื้อแนวโน้มเพิ่ม

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

///////

Related posts