ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 พร้อมคณะเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนไปรษณีย์ไทย

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 พร้อมคณะเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนไปรษณีย์ไทย

เสื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 64 ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 พร้อมคณะ ดร. นราวดี แสงรัตนกุล ที่ปรึกษา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย( บ้านห้วยหมากหลำ) อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ฟังการบรรยายสรุปจากครูใหญ่และบุคลากรประวัติความเป็นมาที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จากบริษัทไปรษณีย์ไทยวงเงิน งบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000 บาท โดยการเดินทางมาครั้งนี้มีการมอบผ้าห่มให้กับเด็กนักเรียนซึ่งประสบปัญหาภัยหนาวอีกครั้งดูรายละเอียดโครงการต่างๆที่จะมาสนับสนุน โครงการในการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครู ตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้ด้วย

Related posts