ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564

 


ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นำโดย พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทัพเรือภาคที่ 1 ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย

ทางด้านของ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 (ฐตร.ทรภ.1) และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง (ศรภ.ทร.เกาะช้าง) จ.ตราด ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน ในส่วนของ ฐตร.ทรภ.1 โดย นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผบ.ฐตร.ทรภ.1 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมปลูกพรรณไม้ยืนต้นจำนวน 59 ต้น อีกทั้งยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาหมอไทย จำนวน 1,999 ตัว ลงในบ่อเลี้ยงปลาของศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฐตร.ทรภ.1 อีกด้วย และในส่วนของ ศรภ.ทร.เกาะช้าง โดย นาวาโท พงกาญจน์ กฤตนันท์ หน.ศรภ.ทร.เกาะช้าง นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ศรภ.ทร.เกาะช้าง และปลูกพรรณไม้ยืนต้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ธรรมชาติ เป็นร่มเงา และสร้างทัศนียภาพให้เกิดความสวยงาม


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645
#กิจกรรมเนื่องในวันชาติ_วันพ่อแห่งชาติ_วันดินโลก
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#ทัพเรือภาคที่1
ภาพ : กพร.บก.ทรภ.1 / ฐตร.ทรภ.1 / ศรภ.ทร.เกาะช้าง
ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1

Related posts