ปทุมธานี-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (ชมคลิป)

ปทุมธานี-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน 305 รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนพร้อมลงพื้นที่ไปเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ 2 ราย

โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี พ,อ, นิธิ อิงคสุวรรณ เสธมทบ 11 นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือพร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดปทุมธานี


สถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยสรุป ดังนี้ สืบเนื่องจากในช่วงวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้จังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลดังกล่าว ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง


ในพื้นที่ 2 อำเภอ ประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองปทุมธานี บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 104 หลัง 2. อำเภอหนองเสือ บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 29 หลัง พืชสวนเสียหาย จำนวน 1,311 ไร่ เกษตรกร จำนวน 172 ครัวเรือน รวมผู้ประสบวาตภัย 305 ครัวเรือน ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบให้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้ว

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts