กระบี่-อุทยาน 4 แห่งในพื้นที่กระบี่ปักธงแดงห้ามเข้าพื้นที่ทางทะเลและทางบกอย่างเด็ดชาด 3 – 7 สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ชมคลิป)

กระบี่-อุทยาน 4 แห่งในพื้นที่กระบี่ปักธงแดงห้ามเข้าพื้นที่ทางทะเลและทางบกอย่างเด็ดชาด 3 – 7 สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแหง่ชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ กล่าวว่าขณะนี้ฝั่งทะเลอันดามันได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำพัดปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทย ในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการเดินเรือทุกชนิด นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ จึงประกาศเตือนและได้ปักธงแดงแจ้งเตือนหน้าบริเวณชายหาด ห้ามผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวและกิจการต่อเนื่องเกี้ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าไปในพื้นที่อุทยานดังกล่าวอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและทางบกในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี ได้แก่หาดนพรัตน์ธารา เกาะปอดะ ทะเลแหวก อ่าวไร่เลย์ เกาะไม้ไผ่ อ่าวมาหยา เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอนสุสานหอย 75 ล้านปี หาดทับแขก และทางบกหน่วยพิทักษ์แหลมหงอนนาค


ด้านของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายวีรศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ได้ให้เจ้าหน้าที่นำธงแดงไปปักไว้ตามชายหาดเช่นเดียวกัน ได้แก่เกาะไม้งามใต้ เกาะตะละเบ็ง เกาะลันตาใหญ่ เกาะไง เกาะตุกนลิมาหรือเกาะห้า เกาะรอกนอก เกาะรอกใน เกาะหินแดงและหินม่วง เกาะม้า และอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้แก่ธารโบกขรณี ถ้ำรอดเหนือและถ้ำรอดใต้ ถ้ำผีหัวโต ถ้ำเพชร ถ้ำพระ หมู่เกาะห้อง เกาะเหล่า เกาะปากกะ เกาะเหลาดาลิง เกาะเหลาปิเละ เกาะซากา เกาะเหลาเหรียม และอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ได้แก่ น้ำตกห้วยโต้ และเส้นทางเดินป่ายอดเขาพนมเบญจา


ทางด้านของผู้ประกอบการเรือหัวโทงหรือเรือหางยาวนำเที่ยว ผู้ประกอบการเรือสปีทโบ๊ท และผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทาง ของสหกรณ์อ่าวนางจำกัด สหกรณ์อ่าวน้ำเมา สหกรณ์อ่าวไร่เลย์ และสหกรณ์เรือหางยาวจำกัด และของบริษัทต่างๆกว่า 550 ลำ ได้จอดสนิทในอ่าวหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี ซึ่งเป็นความพร้อมใจกันในการร่วมมือ และได้ปฏิบัติตามประกาศของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ …..


กระบี่///ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง. รายงาน

Related posts