“ปันฮัก” วงดนตรีจิตอาสา สะพานบุญส่งต่อเพื่อช่วยเหลือสังคม (ชมคลิป)

ปันฮัก” วงดนตรีจิตอาสา สะพานบุญส่งต่อเพื่อช่วยเหลือสังคม

 

 

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 21 กันยายน 2562 “วงปันฮัก” วงดนตรีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม บรรเลงเสียงดนตรีสร้างสรรค์ส่งความสุขให้แก่ผู้คนในสังคม เป็นการทุ่มเททำงานจิตอาสาโดยใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อ ซึ่งได้รับการเปิดเผย จาก นายภคเดช วิชชโลกา หัวหน้าวงดนตรีวงปันฮัก ว่า จุดประกายการเริ่มต้น ตั้งใจอยากทำตั้งแต่กลางปี 2559 ตอนนั้น อยากทำเพื่อในหลวง ช่วงที่ท่านสวรรคต และทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้มีกิจกรรมถวายพระเกียรติ

จึงพานักเรียนโรงเรียนกฤษณพรรณ ไปร้องเพลงถวายความอาลัยแก่นายหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นจุดเริ่มแรกก็เลยคิดอยากใช้ดนตรี ใช้เสียงเพลง เป็นกระบอกเสียง เป็นสื่อกลาง เป็นสายบุญ รวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม และ ชุมชน โดย เริ่มเปิดตัวเล่นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 60 และ เงินที่ได้รับบริจาคก้อนแรกของวงปันฮัก ก็ได้ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้โดยมอบส่งมอบผ่านให้กับทาง นายสืบศํกดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 25,000 บาท


จากนั้นก็ชวนพี่ๆ จากที่ทำงานเดียวกัน ภาคีเครือข่ายคนรักดนตรี มาร่วมกันร้องเพลง ตามตลาดนัดในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงเรื่อยมาก เงินที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือผู้มีความเดือดร้อน เช่น ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล ผู้พิการ ผู้ประสบภัยต่างๆ โรงเรียนเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอื่นๆ เช่น งานประเพณีวัฒนธรรม งานทางศาสนา ที่ผ่านมาน่าจะได้มอบเงินไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท


ถาวร / สุกัลยา รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts