นราธิวาส องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562

นราธิวาส องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562

 


เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 62สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน ณ บริเวณพลับพลาที่ประทับเขื่อนท่าพระยาสาย อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งการแข่งขันเรือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9

และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน มาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นประจำทุกปี เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แก้ไขปัญหานานัปการ ยังความสงบสุขร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วหน้า
ในโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมชมริ้วขบวนแห่เรือบุปผชาติ จำนวน 6 ลำ ซึ่งเรือแต่ละลำได้ตกแต่งริ้วขบวนเรือด้วยความสวยงามตระการตา ในรูปแบบของการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการสานต่อและต่อยอดแนวพระราชดำริฯ

สำหรับปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 51 ทีม แยกเป็นเรือกอและ 18 ทีม เรือยอกอง 22 ทีม และเรือคชสีห์ 11 ทีม ซึ่งมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียและบรูไนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

ส่วนบรรยากาศการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ในรอบชิงชนะเลิศนี้มีประชาชนจากพื้นที่อำเภอต่างๆของ จ.นราธิวาส และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการร่วมสืบสานประเพณีการแข่งเรือของประชาชนในพื้นที่ที่มีมาเป็นเวลาอันยาวนาน ส่วนการแข่งขันเรือประเภทต่างๆในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ ประเภทเรือกอและทีมเรือชนะเลิศ ได้แก่

เรือฉลามเสือ จากค่ายจุฬาภรณ์ รองชนะเลิศอันดับ ทีมเรือยอกอง ชนะเลิศได้แก่ บ้านทอน ตำบลโคกเคียนและทีมเรือคชสีห์นานาชาติ ชนะเลิศได้แก่ ทีมเรือศรีครินทรา กก.ตชด.42 กระบี่
นอกจากนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ชม แสง เสียง และสื้อผสม เนื่องในงานของดีเมืองนรา เรื่อง นิรมิตรบางนราพหุศาสนิกสถิตสัมพันธ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ พระปรเมนทรมหาแผ่นดินแห่งสยาม ใช้นักแสดงกว่า 200 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพและบุคคลสำคัญของจังหวัดนราธิวาสร่วมทำการแสดง

 

Related posts