สระบุรี-ห่วงวิกฤติฝุ่นนำส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เร่งทำความสะอาดเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน (ชมคลิป)

สระบุรี-ห่วงวิกฤติฝุ่นนำส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เร่งทำความสะอาดเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน

 

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดลดฝุ่นละอองเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงพลังในการที่จะร่วมกันไขปัญหาฝุ่นละออง ในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหน้าพระลานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี มณฑลทหารบกที่ 18 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหิน โรงโม่หิน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมีส่วนราชการ พนักงานโรงงาน สถานประกอบการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสากว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นที่ถนนและบริเวณโดยรอบ


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็กทั้ง PM 2.5 และPM10 ในพื้นที่ตำบลหน้าพระลานจังหวัดสระบุรีเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน จากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันและมักจะมีค่าเกินมาตรฐานในช่วงเดือนตุลาคม- มีนาคมทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราทุกคน และในปีนี้สถานการณ์มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ

และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปประธรรม โดยจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายภารกิจและแนวทางการปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการ โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีเป็นแกนหลักเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลดลงซึ่งได้มีการขับเคลื่อนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง


ด้านนายสมเกียรติ สุขสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานในเรื่องของฝุ่นที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งและมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นสถานประกอบการทุกแห่งรับผิดชอบดำเนินการภายในพื้นที่ของตนเอง การแบ่งความรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นถนน สาธารณะ ทำการปรับปรุงทางเชื่อมทางต่อระหว่างสถานประกอบการกับถนนสาธารณะ การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเฝ้าระวังในลักษณะ Real Time การบังคับใช้กฎหมาย กับสถานประกอบการ


ทั้งนี้พบว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.หน้าพระลาน, อ.เฉลิมพระเกียรติ , สระบุรี ในวันนี้ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 177 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งหลังจากนี้จังหวัดสระบุรีจะได้ดำเนินการในการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

/ดำรงค์​ ชื่นจินดา  รายงาน

Related posts