ปทุมธานี-ทีมต้นกล้าประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ทีมต้นกล้าประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงานทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้จัดการประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ พร้อมด้วยนายอรรถพล อรุโณรส หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี,

นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ วิศวกรโยธา/นักผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และสมาชิกทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม ด้านนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ กล่าวว่า วันนี้ได้จัดการประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี ระดมความคิดเห็น พูดคุยถึงเมือง จังหวัดตัวเอง อย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีทิศทางและแนวทางที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ ที่ทำมาหากินที่พำนักพักพิง และถิ่นบั้นปลายชีวิต

โดยมีกลุ่มคนปทุมธานี ภาคประชาสังคม ออกมาขับเคลื่อนให้มียุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดตนเองสร้างเมือง เพื่อลูกหลานรุ่นต่อไป ขอเพียงสร้างความเข้าใจให้กำลังใจกัน “ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี” ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนั่นคือพลังบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ร่วมเป็นเจ้าของปทุมธานีด้วยกันที่มีความมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts