ปราจีนบุรี-โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าตลอดชีวิตและงดเหล้าเข้าพรรษา (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี-โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าตลอดชีวิตและงดเหล้าเข้าพรรษา

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม นาย นรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าตลอดชีวิตและงดเหล้าเข้าพรรษา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าตลอดชีวิต และงดเหล้าเข้าพรรษา และได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านโครงการดังกล่าว


สำหรับโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าตลอดชีวิตและงดเหล้าเข้าพรรษา ได้เริ่มจากการจัดทำโครงการชุมชนคนสู้เหล้า ปี 2558 นำร่อง 4 หมู่บ้าน จนปัจจุบันสามารถขยายครบทั้ง 21 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งตำบล ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรควิถีชีวิตของคนไทย เน้นที่ 4 ปัจจัย คือ ลดอ้วน เลิกบุหรี่ งดเหล้าพักตับ บวชใจช่วงเข้าพรรษา และเพิ่มกิจกรรมทางกายโดยการออกกำลัง ผู้ที่สามารถงดดื่มสุราตลอด 3 เดือน เป็นคนหัวใจหิน และกลุ่มคนที่สามารถงดดื่มสุราได้ต่อเนื่อง 3 ปี เป็นคนหัวใจเพชร โดยในปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 599 คน มีบุคคลต้นแบบหัวใจเพชร จำนวน 362 คน คนหัวใจหิน จำนวน 237 คน

///////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts