ปราจีนบุรี- อบจ.เตรียมเปิดสนามกีฬาหลังปรับปรุงตามมาตรฐานพร้อมกำหนดการการขอใช้สนามกีฬา

ปราจีนบุรี- อบจ.เตรียมเปิดสนามกีฬาหลังปรับปรุงตามมาตรฐานพร้อมกำหนดการการขอใช้สนามกีฬา
ที่ห้องประชุม ลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และสื่อมวลชน ในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประขุมชี้แจงการวางหลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขให้เป็นสนามกีฬาที่ทันสมัย สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ ด้วยการปรับปรุงลู่วิ่งเป็น 8 ลู่วิ่งและปูพื้นด้วยยางสังเคราะห์ สีแดง รวมถึงการปลูกหญ้าจริงในสนามแข่งฟุตบอลซึ่งมีคุณภาพดีกว่าพื้นหญ้าเทียม นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารภายในสนามเพื่อให้ทันสมัยและใช้สอยให้เกิดประโยชน์เต็มที่ พร้อมทั้งมีการปรับแสงสว่างภายในเพื่อให้สามารถแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมเพื่อรับความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้สนามทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขระเบียบและกำหนดข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยเฉพาะเงื่อนไขการใช้สนามที่บางข้อต้องมีการแก้ไขโดยในที่ประขุมให้การรับรอง หลังรับฟังข้อเสนอแนะจาก นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายก อบจ.ที่รับผิดชอบ
ภายหลังการชี้แจงข้อบังคับหรือกฎกติกาในการขอใช้สนามกีฬา อบจ.แล้ว ดร.บังอร วิลาวัลย์ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการชี้แจงในวันนี้ว่า ขอบคุณผู้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ทาง อบจ.พร้อมนำไปปฏิบัติและแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ส่วนวันเวลาที่สนามจะเปิดให้ใช้ได้เมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแต่คาดว่าน่าจะไม่เกินอีกสองเดือน /////////////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

 

Related posts