ตาก – องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลอาหารพื้นถิ่น ของกิ๋นต๋ามตำนาน สืบสานของดีเมืองแม่ป๊ะ

ตาก – องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลอาหารพื้นถิ่น ของกิ๋นต๋ามตำนาน สืบสานของดีเมืองแม่ป๊ะ

 


ณ.สวนสาธารณะ บ้านแม่ปะกลางหมู่ที่ 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ที่ปรึกษาตลาด กาดฮอมฮักรักษ์แม่ปะ ได้เดินทางมาให้กำลังใจ ผู้สูงอายุและ ประชาชนชาว ตำบลแม่ปะ ที่ได้นำสินค้าพื้นบ้านมาวางจำหน่าย โดยนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ได้มอบหมายให้นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลอาหารพื้นถิ่น ของกิ๋นต๋ามตำนาน สืบสานของดีเมืองแม่ป๊ะ

และมีนายธวัช ธรรมแงะ กำนันหมู่ที่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ยังมีการประกวดอาหารพื้นเมืองอย่างแกงแปจี จากชาวบ้านเมืองแม่ปะในแต่ละหมู่บ้าน กิจกรรมการแสดง เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ความเป็นมาในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่ปะเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติที่มีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชาวบ้านแม่ปะซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับชีวิตชาวแม่ป่าซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินและการดำเนินชีวิตของคนแม่ตะอาหารของชาวไหม้ป่าได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาและชาวพม่า

จึงได้นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองมาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลแม่ข่าด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่ข่าด้วยน้ำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดการท่องเที่ยวรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากในระดับชุมชนระดับท้องถิ่น และเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพในระยะสั้นให้แก่คนในชุมชนตำบลแม่ปะและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

///////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts