ชลบุรี-เทศบาลตำบลคลองตำหรุ เปิดกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ หลังจากนั้นร่วมกันทำความสะอาดคูคลองในพื้นที่คลองตำหรุ

ชลบุรี-เทศบาลตำบลคลองตำหรุ เปิดกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ หลังจากนั้นร่วมกันทำความสะอาดคูคลองในพื้นที่คลองตำหรุ

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี นายกำพล พงษ์รัตน์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีคลองตำหรุ พร้อมด้วยนายสกล ทองอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ นายวิชัย ทองอยู่ กำนันตำบลคลองตำหรุ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ร่วมกันเปิดกีฬานักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนให้มีความแข็งแรง รู้จักน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีอีกด้วย

หลังจากนั้น นายกำพล พร้อมด้วยพนักงานของเทศบาล รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ต.คลองตำหรุ ได้ร่วมกันทำความสะอาดในแม่น้ำ คู คลองของคลองตำหรุ เนื่องจากมีขยะจำนวนมากมายจากบ้านเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ลำคลอง พัดปลิวลงมา ทำให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง ที่สำคัญทำให้เกิดมลภาวะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในคูคลองดังกล่าว

หลังจากนั้นนายกำพลกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ที่สำคัญคูคลองเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด วิงวอนผู้ที่มีที่อยู่อาศัยตามริมแม่น้ำลำคลอง โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง อย่าทิ้งขยะ หรือเห็นช่วยกันเก็บคนละเล็กละน้อย ก็จะทำให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาด ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้ลูกหลานได้มีแหล่งจับสัตว์น้ำกินเป็นอาหารได้ตลอดไป

ภาพ/ข่าว ชาญชัย กล่อมประเสริฐ รายงาน..

Related posts