คณะพุทธสมาคม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเยี่ยม ศอ.บต. ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หลังผ่านพ้นจากเหตุการณ์ไม่สงบ ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ จชต.ต่อไป

 

คณะพุทธสมาคม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเยี่ยม ศอ.บต. ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หลังผ่านพ้นจากเหตุการณ์ไม่สงบ ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ จชต.ต่อไป

 


ที่บริเวณหน้าตึกอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดยะลา พร้อมคณะฯ เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของพุทธสมาคมและร่วมให้กำลังใจผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. จากเหตุการณ์ ที่คนร้ายลอบวางระเบิดหน้า ศอ.บต. ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณที่คณะพุทธสมาคมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาร่วมให้กำลังใจและแสดงความเป็นห่วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่า ศอ.บต. จะเดินหน้าและพยายามทำเพื่อประชาชนอย่างสุดความสามารถ พร้อมทั้งจะดูแลและส่งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนา เพื่อให้เกิดความสันติสุขในแผ่นดินใต้ต่อไป

ในขณะที่ นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดยะลา เผยว่า ในนามของพุทธสมาคมทุกจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล วันนี้ได้มาเข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. เพื่อขอบคุณที่ได้เป็นเสาหลักในการจัดงานถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลการจัดงานในวันนั้นประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุนของ ศอ.บต. ที่เป็นหลักในทุกๆด้าน การจัดงานคราวนั้นมีพี่น้องประชาชน

รวมถึงนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 2,100 คน ถือว่าเป็นการจัดงานที่มีความสำเร็จสูงมาก เป็นขวัญกำลังใจและเป็นการเชิดชูพระสงฆ์ที่คู่ควรแก่การอัญชลี ถือว่าเป็นมรดกที่ทำให้ลูกหลานพี่น้องชาวพุทธมีกำลังใจ มีการรวมตัวเพื่อประกอบศาสนกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวพุทธ หากไม่มี ศอ.บต. ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก วันนี้มาเพื่อเป็นกำลังใจและขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะ ศอ.บต. ทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกศาสนา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนมีความเสียใจและไม่ควรเกิดขึ้นกับแผ่นดินแห่งนี้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

/////

Related posts