ฉะเชิงเทรา-ผนึกกำลังร่วมกัน พร้อมควักเงินส่วนตัว จัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้น เตรียมแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค โควิด19

ฉะเชิงเทรา-ผนึกกำลังร่วมกัน พร้อมควักเงินส่วนตัว จัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้น เตรียมแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค โควิด19

 


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคระบาด “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19” ทำให้ทุกๆคนเป็นกังวล และคอยติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอด ซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็ถือเป็นนโยบาย สำคัญที่สุด รวมไปถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายอำเภอแปลงยาวก็ดี ซึ่งทุกภาคส่วนต่างมุ่งมั่นที่จะร่วมกันป้องกันและหยุดยั้งโรคนี้ให้หมดไปโดยเร็ว รวมทั้งกระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็กำลังดำเนินการในส่วนของการเยียวยา ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่อง


นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ กล่าวว่า ในส่วนของตำบลหัวสำโรง ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามข้อสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในเบื้องต้นนี้ ตนเองพร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ชโนเมธาภรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวสำโรง และท่านกำนัน ดร.รัฐสภา นพเกตุ กำนันตำบลหัวสำโรง รวมไปถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น และฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง ใช้งบประมาณส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ร่วมกันเพื่อจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ มอบให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและ อบต. ช่วยกันตัดชิ้นงาน จากนั้นส่งมอบให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ทั้งตำบลหัวสำโรง ไปทำการเย็บเข้ารูปต่อไป ซึ่งหน้ากากอนามัยจำนวน 30,000 ชิ้นนี้ ดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งคาดว่า จะสามารถนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในตำบลหัวสำโรงได้อย่างทั่วถึงภายในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม นี้


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงกล่าวและว่า สำหรับมาตรการอื่นๆ จะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะถ้อยแถลงข่าวของรัฐบาล และ กระทรวง ทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละวัน เช่น ด้านการสาธารณะสุข การปฏิบัติตัวของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน การเฝ้าระวัง การป้องกัน โดยเฉพาะการดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ว่าในหลักการมีรายละเอียดเงื่อนไข หรือคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ที่จะสามารถได้รับการชดเชยได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันที่พี่น้องประชาชน จะต้องทราบ ตำบลหัวสำโรงมีการนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ มีผู้ประกอบการโรงงานจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา ได้ประสานกับ ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์มาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารโรงงาน ได้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อย่างเคร่งครัดด้วยแล้ว

Related posts