เพชรบูรณ์ อบต.ซับเปิบ สอนชาวบ้าน ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง ป้องกันโรคโควิด19 นำไปแจกให้คนในครอบครัวใช้ (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ อบต.ซับเปิบ สอนชาวบ้าน ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง ป้องกันโรคโควิด19 นำไปแจกให้คนในครอบครัวใช้

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพและวัฒนธรรม หมู่7 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นางสาวนิลรัตน์ พัฒนวีรวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ ได้นำเจ้าหน้าที่ อบต.ซับเปิบ ลงพื้นที่หมู่ 7 สอนชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ครัวเรือนละ1คน เข้าเรียนรู้การทำหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันไวรัส โควิด-19 โดยมี นายนิเวศน์ เชื้อหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่7 ได้นำชาวบ้านมาเรียนการทำหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันไวรัส โควิด-19 ประกอบกับขณะนี้ หน้ากากอนามัยขาดตลาด และบางแห่งมีราคาแพงขึ้น จึงได้ส่งเสริม ให้ชาวบ้านมาเรียนและตัดเย็บขึ้นใช้เอง พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับคนในครอบครัว ลูกหลานและญาติพี่น้อง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ได้อีกทางหนึ่งด้วย


ซึ่งการสอน ทำหน้ากากอนามัย ใช้เวลาเรียนไม่กี่ชั่วโมง ก็สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้คนละ 3-4 ชิ้น ใช้มือเย็บและเครื่องจักรในการตัดเย็บ ซักรีดได้ นำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายรอบ เพราะเป็นผ้าหนา เนื้อดี โดยผู้ที่มาเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่ต้องการอยากได้หน้ากากไปใช้ รวมทั้งมีผู้ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้การทำหน้ากากอนามัย เพื่อใช้เองกันเป็นจำนวนมาก


ด้านนางสาวนิลรัตน์ พัฒนวีรวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ กล่าวว่า จากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 กำลังระบาด ประกอบกับ หน้ากากอนามัยขาดตลาด และบางแห่งมีราคาแพง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลซับจึงได้จัดสรรงบประมาณขึ้นมาเพื่อซื้ออุปกรการทำหน้ากากป้องกันโรคโควิด ให้กับชาวบ้านตำบลซับเปิบ มาทำกันและสามารถเอาไปใช้งานได้จริง ซึ่งหน้ากากอนามัยที่เย็บขึ้นมาเองนั้นเป็นการ ทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาดในช่วงนี้ และอีกยังให้ชาวบ้านและจิตอาสาจัดทำหน้ากากส่วนหนึงขึ้นมาเพื่อจะไปถวายให้พระสงฆ์5วัด2สำนักสงฆ์ในเขตตำบลซับเปิบเพื่อป้องกันโรคโควิด19อีกด้วย

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts