(สุรินทร์) อลังการ!!!งานลอยกระทง ครั้งแรก ในถิ่น นักรบสีน้ำเงิน “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง” นพค.54

(สุรินทร์) อลังการ!!!งานลอยกระทง ครั้งแรก ในถิ่น นักรบสีน้ำเงิน “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง” นพค.54

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.39 น. ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอกกิรชิต คุณาวงค์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 เป็นประธานในพิธี จัดงานลอยกระทง “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยมี พันเอกพิชิต ทรงลักษณ์ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 และ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 5 ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง และเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ได้บูรณาการจัดขึ้น

เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ในการขอขมาพระแม่คงคา ที่ให้พวกเราได้มีน้ำกิน น้ำใช้อุปโภคบริโภค เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ของครอบครัวกำลังพลภายในหน่วย ตลอดจนชุมชนรอบหน่วย.ฯ และเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด โดยคณะกรรมการจัดงานให้มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุน จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร พร้อมได้รับการสนับสนุน เน็ต ตาข่าย พร้อมลูกตะกร้อ และเครื่องดื่มชุกำลังจากร้านดินสอ อำเภอปราสาท การแข่งขันกีฬาพายเรือ

 

ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลพร้อมเรือพาย จากพันโทณัฐพล สุ่มสมบูรณ์ ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 5 ซึ่งการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ และการแข่งขัน เรือพาย ได้แข่งขันในช่วงกลางวัน การแข่งขันส้มตำลีลา ได้รับการสนับสนุน เงินรางวัล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง พร้อมเรือพายอีก 4 ลำ การประกวดหนูน้อยนพมาศ ได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จาก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ประธานกรรมการจัดงาน.ฯ ตลอดจนผู้สนับสนุนอื่นๆอีกมากมายผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่ให้การสนับสนุนเงินรางวัลต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้ ยังมีการจำลองบั้งไฟพญานาคเพื่อเติมเต็มให้ตื่นตาตื่นใจอีกด้วย

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Previous post (สุรินทร์) แถลงข่าวบนหลังช้าง งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2565 อย่างยิ่งใหญ่ !!!
Next post กาฬสินธุ์ – เขื่อนลำปาวปิดส่งน้ำช่วงเก็บเกี่ยวกักเก็บเต็มที่ใช้ประโยชน์หน้าแล้ง