กาฬสินธุ์ – เขื่อนลำปาวปิดส่งน้ำช่วงเก็บเกี่ยวกักเก็บเต็มที่ใช้ประโยชน์หน้าแล้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาวประกาศปิดการส่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตและเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง ชี้เป็นผลดีไม่ส่งผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สามารถกักเก็บปริมาณน้ำกว่า 1,810 ล้านลูกบาศก์เมตรกักเก็บเต็มที่ เพื่อใช้ประโยชน์หน้าแล้ง


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว เข้าติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว และตรวจสอบความแข็งแรงของตัวอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ หลังปิดการส่งน้ำสนิทเมื่อวันที่ 31 ต.ค.65 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ 1,810 บ้านลูกบาศก์เมตร หรือ 92% จากความจุอ่าง 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร


นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า จากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและมีมวลน้ำไหลเข้าอ่างลำปาวตลอดฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมมากกว่าปี 2564 ขณะที่ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ ซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคการเกษตร และเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง จึงได้เริ่มลดการระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.65 และปิดสนิทเมื่อวันที่ 31 ต.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมออกประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งผลจากการปิดน้ำดังกล่าว ยังได้ส่งผลดีต่อพื้นที่ด้านล่างท้ายเขื่อนลำปาว ที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังอีกด้วย


นายสำรวยกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ผลจากการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว ซึ่งมีปริมาณมากถึง 92% ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อน สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างสบาย ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทุกวัน จึงขอให้ประชาชน เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ทั้งในส่วนเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งก้ามกราม มั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนลำปาว ดังนั้น ในช่วงการปิดส่งน้ำของทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวดังกล่าว ยังจะมีการซ่อมบำรุงคู คลอง ให้มีสภาพสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ใช้น้ำ ได้ช่วยกันดูแล รักษา คู คลอง เพื่อให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำได้ครอบคุลมทั่วถึงทุกแปลง อย่างไรก็ตาม สำหรับกำหนดการส่งน้ำหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น ก็จะได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ในโอกาสต่อไป

Previous post (สุรินทร์) อลังการ!!!งานลอยกระทง ครั้งแรก ในถิ่น นักรบสีน้ำเงิน “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง” นพค.54
Next post ลำปาง-“คนลำปาง ไม่ทิ้งกัน” จิตอาสาต้านภัยหนาว นำเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม มอบบรรเทาภัยหนาวให้กลุ่มเปราะบาง ชุมชนป่าขาม 2