ลำปาง-“คนลำปาง ไม่ทิ้งกัน” จิตอาสาต้านภัยหนาว นำเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม มอบบรรเทาภัยหนาวให้กลุ่มเปราะบาง ชุมชนป่าขาม 2

ลำปาง-“คนลำปาง ไม่ทิ้งกัน” จิตอาสาต้านภัยหนาว นำเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม มอบบรรเทาภัยหนาวให้กลุ่มเปราะบาง ชุมชนป่าขาม 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 /วิทยากรจิตอาสา 904 และจิตอาสพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) เข้าเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 ครัวเรือน ที่มีรายได้น้อย รับจ้างรายวันและเก็บของเก่าขาย นำรายได้ใข้จ่ายในครอบครัว ณ ชุมชนบ้านป่าขาม 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

พร้อมนี้ได้มอบผ้าห่มจาก กฟผ.แม่เมาะ เสื้อกันหนาว เครื่องนุ่มห่มซึ่งได้รับมอบจากสมาคมนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ชุดยาสามัญประจำบ้าน และจัดชุดหมอเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและแนะนำการดูแลตนเองในช่วงหน้าหนาวนี้ที่มีอุณหภูมิลดต่ำลง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อส่งมอบความห่วงใยจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งสร้างความประทับใจและอบอุ่นใจอย่างมาก พรัอมขอบคุณหน่วยทหารที่ได้ดูแลกันอย่างต่อเนื่องและไม่ทิ้งกัน

#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Previous post กาฬสินธุ์ – เขื่อนลำปาวปิดส่งน้ำช่วงเก็บเกี่ยวกักเก็บเต็มที่ใช้ประโยชน์หน้าแล้ง
Next post “วราวุธ” เปิดแผนรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 66 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ยกระดับการป้องกัน มุ่งนโยบาย “3 พื้นที่ 7 มาตรการ”