กาฬสินธุ์-อำเภอกุฉินารายณ์สืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเรียนรู้การทำนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายอำเภอกุฉินารายณ์นำส่วนราชการสืบสานประเพณีบรรพบุรุษลงแขกเกี่ยวข้าวสร้างความสามัคคีส่งเสริมประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการ “สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2565” ณ แปลงนาของนายพงศักดิ์ แสบงบาล ราษฎรหมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษในการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว รวมถึง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มีส่วนราชการ ผู้นำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน โดยการคัดเลือกประชาชนในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ ได้แก่แปลงนาของนาย พงศักดิ์ แสบงบาล ราษฎรในพื้นที่ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ เพื่อกันนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนให้รู้เห็นถึงคุณค่าของประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ประเพณีนี้มีการพบเห็นพบเจอได้น้อยมาก ทางอำเภอจึงจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้รับทราบให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่างร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้ให้ประชาชนเรียนรู้แลกเปลี่ยนศึกษาการทำนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการทำนาอีกด้วย

 

Previous post กองทัพเรือ เชิญชวนใช้บริการฟรี ในงานวันเบาหวานโลก “WORLD DIABETES DAY”
Next post ชลบุรี-เมืองพัทยาเตรียมหารือผู้ประกอบการวอล์กกิ้งสตรีทให้ความร่วมมือจัดทำป้ายร้านให้ได้มาตรฐานเพื่อดำเนินการโครงพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ก่อนดีเดย์นำสายสื่อสารถนนคนเดินลงดิน ก.พ.ปีหน้า