สระบุรี/พรรคประชาธิปัตย์จัดอบรมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์(นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สัญจร

สระบุรี/พรรคประชาธิปัตย์จัดอบรมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์(นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สัญจร


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.ณ ศาลาอบรมฝึกปฏิบัติธรรมศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมน้ำชีวิต วัดศรีปทุม (ลำบัว) ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นายทรงกรด ใสแก้ว (เสี่ยดำ สระบุรี) คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)เป็นประธาน เปิดการอบรมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ประจำจังหวัดสระบุรี มีตัวแทนสมาชิกจาก3อำเภอ ร่วมประชุม จำนวน 224 คน


มีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางฯ เฝ้าสังเกตการณ์


โดยวิทยากรบรรยาย นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ดำเนินการเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่างเขต3)จำนวน1คนได้แก่ คุณสิทธิชัย ธรานุพันธ์ ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์เขต 3 จังหวัดสระบุรี พร้อมบรรยายหัวข้อ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต3 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ นางสาวเบจวรรณ (น้องแนน ) ใสแก้ว

จากนั้นได้เชิญวิทยากรบรรยายหัวข้อ การศึกษาทันสมัย โดย ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ การศึกษาทันสมัย
ตามด้วยการบรรยายหัวข้อก้าวสู่ปีที่ 77 ของพรรคประชาธิปัตย์ ดำเนินรายการโดย นายศุภวัชร สงวนพรรค นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สรุปพร้อมปิดการประชุมอบรมสมาชิกพรรคแกนนำเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

/ดำรงค์ชื่นจินดา รายงาน

Previous post ชลบุรี- ชมรมชาวอีสานสัตหีบสัมพันธ์ แถลงข่าวการจัดงาน”อีสานโฮแซว”ประจำปี 65 จัดเต็มความบันเทิง แสงสีเสียง รายได้มอบเป็นทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
Next post พิจิตร-จัดค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 4 สร้างแกนนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด