อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าเกษตร เนื่องในโอกาส “วันดินโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565จ

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าเกษตร เนื่องในโอกาส “วันดินโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์การทางเกษตรในตลาดนัดสินค้าเกษตร เนื่องในโอกาสวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ในการฟื้นคืนชีพคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยและชาวโลก ด้วยการพระราชทานแนวพระราชดำริต่าง ๆ จนเกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาคมโลกและเป็นที่ยอมรับไปทั่ว โลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลก จะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของดินที่ช่วยสร้างแหล่งอาหาร ทำให้พืชผลสามารเจริญงอกงามผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดิน ทำให้แนวคิดแผ่นดินทองสามารเกิดขึ้นได้จริง

ในโอกาสนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อสืบสานรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดิน และต่อยอดขยายผลกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร Change for Good เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในทุกด้านเพื่อความยั่งยืนต่อไป

สุจินดา   อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Previous post นราธิวาส-รองแม่ทัพภาคที่ 4 เปิดมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1
Next post ตาก – พ.ต.ท.มนตรี แก้วอ่อน อดีตข้าราชการตำรวจ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พ่อดีเด่นแห่งปี ลูกตัวอย่างดีเด่น บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี 2565