แม่ฮ่องสอน-สร้างบุญหล่อพระ แจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแบ่งปันไออุ่น

แม่ฮ่องสอน-สร้างบุญหล่อพระ แจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแบ่งปันไออุ่น

ราษฏร 12 หมู่บ้านตำบลสบเมย ร่วมบุญหล่อพระพุทธชินราช ตั้งประดิษฐานจุดชมวิวห้วยกองมูล หนึ่งในที่พึ่งทางใจเพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล ดร.พระครูปิยธรรมบัณฑิต รองเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ กรุงเทพฯ และ พระครูปริยัตินันทวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เฟรดริต้า สวีเดน ได้เดินทางทำพิธีหล่อพระ และ แจกผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า ขนม พร้อมเลี้ยงข้าว ขนมจีน แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีหล่อพระพุทธชินราช ทั้งนี้ ทางคณะพระปิยธรรมบัณฑิต ได้ร่วมกับ ส่วนบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร. และ สมาคมเหยี่ยวข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทย และ ครอบครัวอนันต์หงสา โดย นายมีโชค อนันต์หงสา ตัวแทนชาวบ้าน ได้นำราษฏร จาก 6 หมู่ ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1 บ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 3 บ้านขุนแม่คะตวน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ 5 บ้านแม่ทะล หมู่ที่ 6 บ้านซื่อมื่อ
หมู่ที่ 7 บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 8 บ้านทียาเพอ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำออกฮู หมู่ที่ 10 บ้านปู่แก้ว หมู่ที่ 11 บ้านทีฮือลือ และ หมู่ที่ 12 บ้านกลอโค๊ะ ร่วมกันหล่อพระ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร ความสูง 450 เมตร ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา ได้มากราบไหว้สักการะบูชา เป็นที่พึ่งทางจิตใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนทุกคนที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวด้วย
สุกัลยา /ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

Previous post ตาก – พ.ต.ท.มนตรี แก้วอ่อน อดีตข้าราชการตำรวจ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พ่อดีเด่นแห่งปี ลูกตัวอย่างดีเด่น บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี 2565
Next post จ.ชัยภูมิ คว้า 3 รางวัล จากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ