สุโขทัย-เดินเครื่องประชาสัมพันธ์ศูนย์คัดกรองยาเสพติดทั่ว รพ.สต

สุโขทัย-เดินเครื่องประชาสัมพันธ์ศูนย์คัดกรองยาเสพติดทั่ว รพ.สต

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบป้ายศูนย์คัดกรองยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมมอบป้ายศูนย์คัดกรองฯ ให้กับสาธารณสุขอำเภอและผู้แทน ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 77 แห่ง

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จำนวน 13 แห่ง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 แห่ง เพื่อพร้อมทำหน้าที่ในการคัดกรอง จำแนก ประเมินสถานะผู้เสพยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ในเวทีพัฒนาศักยภาพกรอบการดำเนินงานศูนย์คัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม พระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมา

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Previous post ปทุมธานี แพทย์รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เผยฝุ่นละออง PM2.5 กระทบทำคนไข้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า
Next post รายงานพิเศษ ความคืบหน้าของโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4 “ ที่มีการตั้งข้อสังเกตุว่า”มีธงนำ” เพื่อ”ล้มเลิก” มากกว่าการ”เดินหน้า” จริงหรือไม่