คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ มท.2 เยี่ยมการประปานครหลวงสาขาทุ่งมหาเมฆ

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ มท.2 เยี่ยมการประปานครหลวงสาขาทุ่งมหาเมฆ

วันนี้ 2 ก.ย.63 เวลา 09.00 น ที่ผ่านมา นายอมรเทพ เศตะพรามณ์,นาย อภิมุข ฉันทวานิช คณะที่ปรึกษา มท.2,และว่าที่.รต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2 และดร.สุดคนึง แก้วทอง.น.ศ ยุพดี เกลียดสังวร ได้เดินทาง มาเยี่ยมแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงการสอบถามการลดการสูญเสียของน้ำประปา โดยเฉพาะปัญหาการเพิ่มแรงดันน้ำบริเวณถนนตกหรือถนนเจริญกรุงซึ่งขณะนี้แรงดันน้ำตกลงมากและการประปานครหลวงมีแผนงานที่จะเพิ่มแรงดันน้ำแต่เนื่องจากติดขัดในเรื่องของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ยังไม่อนุมัติและเกิดความล่าช้าซึ่งเรื่องดังกล่าวทางคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจะนำเรื่องไปเข้าที่ประชุมเพื่อดำเนินการเร่งรัดต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับพี่น้องประชาชน รวมถึงการเพิ่มจุดติดตั้งประปาหัวแดงในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยไม่กีดขวางหน้าบ้านเรือนประชาชน อีกด้วย นอกจากนี้การใช้เครือข่ายชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบน้ำรั่วไหลน้ำรั่วซึมต่างๆซึ่งได้รับการแจ้งจากผู้นำชุมชนเข้ามาในแต่ละวัน ช่างประปานครหลวงสาขาทุ่งมหาเมฆก็จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดำเนินการอย่างทันท่วงทีต่อไปเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายสูญเสียหรือน้ำสูญเสียตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2

Related posts