วธ.ชวนประชาชน-นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีไทยในยุคดิจิทัล เดินทางง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น “TreasureTrip” เรียนรู้วัฒนธรรม เพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นรถไฟฟ้าใต้ดิน-BTS

วธ.ชวนประชาชน-นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีไทยในยุคดิจิทัล เดินทางง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น “TreasureTrip” เรียนรู้วัฒนธรรม เพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นรถไฟฟ้าใต้ดิน-BTS

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด จัดโครงการ “วิถีไทยในยุคดิจิทัล” การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และร่วมเปิดตัว แอปพลิเคชั่น TreasureTrip บนระบบปฏิบัติการ ios และ android เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณโถงภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สนามไชย กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การจัดโครงการ “วิถีไทยในยุคดิจิทัล” การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย อันงดงาม และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Treasure Trip ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัลตามแนวรถไฟฟ้า(MRT) และ BTS ในสถานที่ต่างๆ เช่น ด้านประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ บ้านศิลปิน วัด ร้านอาหาร และสถานที่อื่น ๆ ที่มีทั้งของน่ากิน น่าชม และน่าเที่ยว เป็นต้น ที่จะยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิตอลให้เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (ios / android /website) และเพื่อให้เกิดการยกระดับ พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและผู้ประกอบการไทยไปสู่สังคมดิจิทัล เพื่อให้สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่สากลได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจํากัด (มหาชน) BEM และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อํานวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ดร.ดารินันท์ นันทวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็คซ์ทูบี จากัด และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย โดยใช้แอปพลิเคชั่น Treasure Trip จำนวน ๗ สถานที่ ดังนี้ ๑.สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ๒.ท่าเรือริว่า อรุณและโรงแรมริว่า อรุณ ๓. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม (วัดโพธิ์) ๔.A PINK RABBIT+Bob ๕.Siam Exotique ๖.HORSELEGMARKING ๗.วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม ราชวรมหาวิหาร

โอกาสนี้ สวธ.ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปพร้อมกันด้วยแอปพลิเคชั่น “TreasureTrip” ด้วยการดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Treasure Trip ได้ฟรีทั้งในระบบ ปฏิบัติการ ios และระบบปฏิบัติการ Android และร่วมกิจกรรม “Treasure Hunter Season 1” เพื่อลุ้นรับรางวัล แพคเกจที่พักโรงแรม ๕ ดาวสุดหรูใจกลางเมือง รวมมูลค่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ facebook.com/thaitreasuretrip, อินสตราแกรม treasuretrip, ทวิตเตอร์ @treasure_trip และไลน์ @treasuretrip หรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม Line @วัฒนธรรม

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts