สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันนี้ (18 มี.ค.66) นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานวางพาน
พุ่มและถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกกุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สมาชิกและข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี นับจากปีพุทธศักราช 2448 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 118 ปี ประเทศมีองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการสร้างอาชีพ นวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน ไปจนถึงการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีท้องถิ่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกองเชียร์ ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงครามอีกด้วย

กวีชัย/สมุทรสงคราม

Previous post คปภ. เปิดเกมรุกใหม่นำระบบประกันภัยให้ความคุ้มครองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผนึกพลัง “สกพอ.-หอการค้าไทย-สภาอุตสาหกรรม” ลงนาม MoU เติมเต็มองค์ความรู้ ด้านประกันภัยแบบครบวงจร
Next post เพชรบูรณ์-ฮือฮา พบพ่อเฒ่า5แผ่นดิน อายุ 110 ปี เดินทางไปทำบัตรประชาชน เผยเคล็ดลับอายุยืน ชอบกินผักต้ม