27/09/2023

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีฌาปนกิจ กล่าวคำไว้อาลัยเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีฌาปนกิจ กล่าวคำไว้อาลัยเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลอำเภอบึงสามัคคี ร่วมพิธีฌาปนกิจ กล่าวคำไว้อาลัย คำเชิดชูเกียรติ เชิดชูความดีงามแก่ผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ ที่ได้บริจาคให้ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับรับริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 2,000 บาท ราย นายภานุพงษ์ บริสุทธิ์ อายุ 34 ปี ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จากอาการล้ม เส้นเลือดในสมองแตกบริเวณแกนสมอง มีภาวะสมองตาย ซึ่งอวัยวะที่บริจาค คือ ลิ้นหัวใจ ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง สามารถช่วยต่อชีวิตได้ 5 ชีวิต นำไปช่วยเหลือตามเจตนารมณ์แล้ว /////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

You may have missed